Rune Taşları ile Fal Bakma Sanatı

Yazar: Fadime Şengezer Okunma: 6215 Yayınlanma Tarihi 14 Mar 2019 Yorum: 0

Rune Açılışı Tarot´a benzetilebilir ama genelde Tarot´da olduğu gibi düzenli bir açılış biçimi yerine karıştırarak atma metodunun da kullanıldığı görülür, bazı kaynaklarda Rune´ların ters anlamlarının bulunduğu da belirtilir ama bu geleneksel değildir. En önemli şey, sizin kendinize göre oluşturabileceğiniz bir metottur ama bunu yapabilmek için Rune´ları iyice öğrenmiş veya anlamış olmanız gerekir. Küçük sayıda Rune´lardan başlayarak çok sayıda Rune kullanmayadoğru gidin. Yere koyu renkli tercihan siyah bir kadife örtü yayın sonra üç veya dört Rune seçerek yorumlamaya başlayın. Bunları taşların içinden rasgele seçebileceğiniz gibi, seçtirebilirsiniz de, eğer seçtiriyorsanız Rune´ları yüzleri örtülü olarak yere yayın ve ondan sonra o kişiyi çağırıp seçtirin. Daha öte çalışmalarda 9 ve 12 Rune kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir diğer metod, Rune´ları yine aynı kumaştan yapılmış bir torbaya koyup, tombala çeker gibi çekmek veya çektirmektir, bu metod en geçerli ve doğru metod olarak önerilir. Elinizdeki Rune´ların boyutları metodunuzu belirlemede önemli bir etkendir. Tek sorular için tek bir Runekullanın ve yorumlayın ama bu soru özel anlam taşıyan bir soru olmalıdır, sıradan sorular içinkullanılamaz ve sık sık tekrarlanmamalıdır. Rune´u keseden çektiğinizde bir an avcunuzda tutun, eğer yeterince ön egzersiz yapmışsanız Rune sizi etkileyecektir, soğuk veya sıcak bir etkisorunun sorulabileceğinin işaretidir, hiçbirşey hissetmiyorsanız bir başka soruyu deneyin. Üç Rune kullanılan çekilişlerde gelecekle ilgili bir konum veya pozisyon ya da olay sorusu sorulmalıdır. Önce birinci Rune´u çekin, yüzü kapalı olarak yere örtünün üstüne koyun, bu ilk Rune şu andaki durumu etkileyen geçmişteki etkendir, ikinci Rune şu andaki durumu gösterir ve ne yapılması gerektiğini önerebilir, üçüncü Rune ise yorumu en zor olan Rune´dur, kaçınılmaz sonu simgeleyebilir, bu nedenle onu yorumlarken içgüdülerinizi çok iyi izlemelisiniz. 

işte taşlar ve anlamları:


İlk Aett (Gruplar yorumlamalarda yakınlıkları simgelerler.)

Fehu : Sığır 

Fonetik eşdeğer: F

Kehanet anlamı: Bolluk, para, sağlık, fiziksel ve finansal gereksinimler, amaçlar, tanıtım, özsaygı, karma.

Majikal kullanım alanları: Para, iş ve tanıtım için ayrıca iş bulmak, amaca ulaşmak ve özgürlük için kullanılır.

Mitolojik bağlantılar: Freyr, Gullveig, Cüceler, Sigurd ve Otter´in altını.

Analiz: Fehu yaşamımızdaki günlük realiteyi, katalizörleri ve uyanmamız gereken yerleri gösterir. Ne düşünürsek düşünelim, tekrarlanan olayların benzerliklerine kendimiz neden oluruz. Evlerimizde aradığımız şeyler, fiziksel gereksinimlerdir, iyi bir ev, iş ve aile gereklidirler ama bunlarda aşırıya kaçmak ve sürekli istemek sizi bir sığıra çevirebilir yani sürekli geviş getirmekten öteye geçemez bir hale gelirsiniz. Büyülü ülkeler güzel ve çekicidirler ama eninde sonunda vatanınıza dönmek zorunda kalırsınız, öyleyse ne olduğunuzu hatırlamalı ve ruhsal gelişmenin ötesinde kendinizi yıkıma uğratmamalısınız. Fehu, ruhsal yolculuğumuz sırasında bulunduğumuz noktada bizi koruyan güçtür, bizi bulunduğumuz fizik gerçeği anlamamıza zorlar. Uyanışları istememiz için doğallığı işaret eder, bunun için ilk adım olasılıklara bir göz atmaktır, sonra da amacı düşünerek maddi kayıpları ölçümleyip, doğru karar verilmelidir. Kısacası Fehu, fizik dünyayı, ruhsal dünya ile dengelemeye kararlıdır.

Uruz : Yaban Öküzü 

Fonetik eşdeğer: U

Kehanet anlamı: Kıskançlık, yaşam, içgüdü, yabanlık, seksüalite, bereket, bilinçaltı, ilkel düşünce, irasyonellik, şamanik deneyler, geçiş yolculuk ayini.

Majikal kullanım alanları: Olacağa karşı güç kazanmak, seksüel potansiyeli arttırmak ve avcılık.

Mitolojik bağlantılar: Ullr, Loki, Odin.

Analiz: Simge bizona benzeyen ve bin yıllar öncesinde Avrupa´da yaşayan bir yaban öküzüdür, uzun boynuzlarından antik Kuzey´de içki içilirdi. Neolitik Çağ´da çocukluktan erkekliğe geçiş töreninde bu boynuzlar kullanılırdı. Uruz, Fehu´nun zıddıdır yani Fehu ehli bir çiftlik hayvanı olan sığır, Uruz ise vahşi yaban öküzüdür. Tanrı´nın ve onun temsilcisi olan şamanın kutsal avını simgeler, güncel anlamda Fehu´nun hayatta kalma arzusunu açığa çıkarır, insanın ilahi doğasını gösterirken, majikal sempatinin ve etkinin başlangıcını kontrol eder. Aynı zamanda da, ölümün bir uyanış olduğunu, ölümlü olduğumuzu anımsatarak gösterirken, bu algı yetisinin tüm hayvanlar içinde sadece insanda bulunduğu öğretir. Bu Rune´un enerjisi ham, olgunlaşmamış bir güçtür ve erkeksidir, saf ve ateş elementidir. İlk yaban öküzünü öldüren erkek çocuk, erkekliğe adım attığında, yeni gizemlerin ilk basamağında demektir ve bu aynı zamanda da yaşamın kaynağının ölüm olduğunu anlamak için gerekli olan uyanışı simgelemektedir.


Urisaz : Dev

Fonetik eşdeğer: TH

Kehanet anlamı: Çok çalışma, acılı olay, disiplin, bilgi, odaklanma, iç gözlem.

Majikal kullanım alanları: Konsantrasyon ve meditasyon, iç disiplin, kötü pozisyonları temizlemek.

Mitolojik bağlantılar: Frost Devleri, Loki.

Analiz: Urisaz, engel taşların ilkidir. Engeller her zaman yıkıcı değildirler, onları aşmak için gereken gücü nasıl bulacağımızı öğretirler, devlerle ve ejderlerle boğuşmak için bir mitoloji kahramanı olmamızın şart olmadığını anlarız. Taşın bir diğer boyutu, öğrenmek için katlanmanın şart olduğudur, bu edebi anlamda değildir. Önemli olan içten, özverisel düzeyde katlanmaktır çünkü kader kesin değildir yaşamsal deneyler bize değişimlerin nedenselliklerini ve sonuçlarını gösterirler. Bu bize öncelikle negatif gibi görünürse de, aslında en önemli dersi içermektedir. Devler kötü görünümlerde olabilirler ama gerçekte değişimin, dönüşümün ve yeni bir çağa geçiş için yolun temizlenmesinin göstergesidirler.


Ansuz : Odin

Fonetik eşdeğer: A

Kehanet anlamı: Otorite, liderlik, düşünce ve beden dengesi, yargı, şaman ve öngörü.

Majikal kullanım alanları: Bilgece kararlar, başarı, liderlik gereği, kehanet ve majide yardım.

Mitolojik bağlantılar: Odin

Analiz: Bu Rune, içgüdüselliği, ilkel enerjiyi simgeler ve karakteri Urisaz´daki disiplin ve deney doğrultusundadır. Bu faktörler Odin´in kişiliğinde bütünleşerek aynı zamanda da kabile şamanının tanrısal bilgeliğini sergilerler. Odin´de bir şamandır ve Sleipnir adlı sekiz bacaklı atıyla dünyalar arasında yolculuk eder. Ansuz Rune´un dengesidir, Fehu ile beraber birçok insana yolculuklarında kaldıkları yerden yine yola çıkmaları için yardımcı olur. Dünyevi ve majikal gücü simgelerken, bu güçlerin cazibelerine kapılmamak gerektiğini öğretir. Odin ilk üç Rune´un dersini öğretirken, bilgeliğin yararlarını gösterir ama bilgelik düzeyinin de bir diğer başlangıca geçiş olduğunu vurgular. Gözlem ve perspektif eksiklerini bu Rune tamamlar. Odin dünyanın yükseklerinde oturur, aşağıya bakar ve kararlar verir ama kendisini ve insanlarını yeterince anlayamamıştır, çünkü gerçek bir lider olabilmek için duygusal ilişkilere gereksinimi vardır.


Raido : Yolculuk. 

Fonetik eşdeğer: R

Kehanet anlamı: Yolculuk, hac, değişim, kader, arama, gelişim, yaşam dersleri.

Majikal kullanım alanları: Yolcuları korumak, değişimi ve geleni kolay kabullenmek, ilişkileri koparmak.

Mitolojik bağlantılar: Nornlar, Sigurd´un yolculuğu.

Analiz: Raido bireyin yaşam yolculuğudur, aynı zamanda da diğer yollarna iç ve dış ilişkiler anlamındadır. Kuzey mitlerinde bu yollar kaderle ilişkilidirler ve Nornlar düzeni sağlar. Üç kızkardeş olan Nornlar, Yggdrasil´in merkezinde yaşarlar ve suya bakarak tanrıların ve insanların kaderlerini bükerler yani tanrılarüstü bir gücü simgelerler. Bu mitik bilginin anlaşılması, Runik kehanet ve majinin mekaniğini oluşturur. İlişkilerin karmaşık bağları, kaderin iplikleriye örülür, bunu bir örümcek veya balık ağına benzetebilirsiniz. Her fırsat, şans veya raslantı, ağda yeni bir ilişki formunu oluşturur ve yarattığı değişimle sistemdeki herşeyi etkiler. Birçok insan bunu bilinçaltından yaparlar ama uyanış örneğinin başlangıcında bağlarla çevrelendiklerinden olanı farkedemezler. Burası çok önemlidir, olasılığı ve gelecek olanı tanımlamak veya algılamak yerine olayların karşısında hipnotik bir etki altında kalarak katılıp kalmak, bizi Fehu´ya geri götürür yani tekrar başa döneriz. Yapmamız gereken daha kolay yolları aramak ve geçmişteki dersleri anımsamaktır. Dolambaçlı ve çıkmaz yollar bize sona yani ölüme götürür, Raido hep bizimledir, Ansuz´da amaca ulaşmamızı ister, yaşam ve değişim daima sürecektir. Bittiğimiz yerde yeniden başlayacağız ama bu kez daha bir üst düzeyde ve daha yüksek bir bakış noktasında yer alarak... Yolculuk asla sona ermeyecektir.
--------------------

İkinci Aett devam

Sowulo : Güneş

Fonetik eşdeğer: S

Kehanet anlamı: Başarı, olumlu enerji, artış, kudret, aktivite, bereket. sağlık.

Majikal kullanım alanları: Enerji, güç, başarı, sağlık ve verimlilik sağlamak için.

Mitolojik bağlantılar: Sunna.

Analiz: Güneş her inanç türünde kutsaldır, ışığı ve sıcaklığı yaşamı, büyümeyi ve iyilikleri simgeler. Kuzey mitlerinde güneş bir araba ile gökte yol alır, ardından dev bir kurt onu kovalar, sonunda yutulur "Ragnarok". Tüm Indo-Avrupa Pagan inançlarında aşagı yukarı tanımlama böyledir. Çeşitli şekillerde güneş, yaşamı, bereketi, erkeksi çekim ve cazibeyi simgeler, buna karşın Kuzey mitlerinde arabayı bir kız sürer. Swastika "Gamalı Haç" veya güneş simgeleri Neolitik Çağ´dan beri vardırlar ve daima hareket ve enerji olarak tanımlanırlar. İkinci Aett´in sonunda, Wunjo´da olduğu gibi başarı, zafer, onur sunulur. Ama bu huzur Valhalla´nın istirahatı gibi değildir, aktif bir semboldur. Aett´in sonuna başarıyla geldiğimizde, sonuç pozitiftir, uyanış tüm ve eksizsizdir, değişim ve evrensel doğadaki misafirlik öğrenilmiştir. Yolcu güneşin sıcaklığı ve ışığı altında dinlenebilir, daha sonra ihtiyaç duyacağı enerjiyi özümler. Ama sonuçta yolculuğa devam etmek için güneşin güvenliliğinden ayrılmak gerekecektir.

Üçüncü Aett

Teiwaz: Tanrı Tyr

Fonetik eşdeğer: T

Kehanet anlamı: Görev, disiplin, sorumluluk, kendini kurban etme, anlaşmazlık, yara alma, fiziksellik, savaş yolu.

Majikal kullanım alanları: Korunma, zafer, kuvvet, bir yaranın iyileşmesi için.

Mitolojik bağlantılar: Tyr, Fenris Wolf ve Odin´in sıkıntıları

Analiz: İkinci Aett´in başlangıcında Hagalaz´ın yıkıcı temizliği gibi, Üçüncü Aett´te kayıpla başlar. Oysa tanrılara yeterince kurban verilmiş, alkışlar sunulmuş ama gelişim için gereken hayatiyet kazanılamamıştır. Teiwaz, gönüllü kurbandır veya olmaktır, birey kendisini neden ve niçin verdiğini iyi bilir. Tyr´ın kurbanı bir görev yapma veya etik bir sorumluluk bilincinde değildir. Tyr bilinen en eski Kuzey tanrılarındandır, Bronz Çağı´ndan beri bilinir, hatta Odin´in kökeni olduğuna inanılır. Tyre Rune´u tanrılarla ilişkinin ve bileşimin düzeyini belirler; güç, cesaret, kahramanlık, görev ve sorumlulukla bütünleşir. Yani bunları ister. Ama aynı zamanda da, kalbi kırık tanrıların gizemini de simgeler. Urisaz´da olduğu gibi, Teiwaz´ın acısı gücün iyi kullanılmamasından veya disipline edilememesinden kaynaklanır. Amaç ve derin anlam daha bilinçli olmaktır. Uruz, karşılaştırır ve sınırlar, Teiwaz´ın ve Hagalaz´ın dersleri ise doğrudan öğretmektir. Bu yol savaşçının bilgilenme yoludur.


Berkana : Huş ağacı

Fonetik eşdeğer: B

Kehanet anlamı: Döl bereketi, sağlık, yeni bir başlangıç, gelişme, temizleme, bolluk, kavram.

Majikal kullanım alanları: Bulaşmaya karşı sağlık, düşüncenin ortaya çıkması, taze bir başlangıç için.

Mitolojik bağlantılar: Frigg, Idunna.

Analiz: Huş Ağacı bereket ve verimlilik simgesidir. Antik Avrupa´nın her yerinde büyü ile bütüneştirilmiştir. Süpürgeye binen cadılar süpürgelerini huş ağacından yaparlar, bereket ayinleride dansçılar huş dallarına binerek dans ederler ve hasatın üzerinden atlarlar. Eğer Teiwaz geleneksel erkeksi gizemse, Berkana doğal olarak feminendir. Annelik yolunu, şifayı, şefkati, ölümden sonraki yeni yaşamı. Eskiden kış bittiğinde bahar doğarken huş ağacı yaprakları pencerelere konulurdu. Tyr´ın kırık kalbi ölümle buluşulduğunda yani kurban verildiğinde kazanılan bilgidir, Berkana´nın kırık kalbi ise regldir ve çocuğun doğumunun sıkıntısını simgeler. Huş zenginliktir, gerekeni sağlar, şifa ile besler ve hoşnutsuzluğu temizler.


Ehwaz : At

Fonetik eşdeğer: E

Kehanet anlamı: Taşıma, hareket, destek, enerji. güç, iletişim, olacaklar, dikkatsizlik.

Majikal kullanım alanları: Güç bulmak, ilişki desteği bulmak, taşımacılık ve bir büyüyü yollamak için.

Mitolojik bağlantılar: Sleipnir ve Freya´s tüylü pelerini.

Analiz: At güç simgesidir, her çağda ve her yerde. Güçlü, hızlı ve asildir. İnsanla ilişkisi iyi ve derindir. Bize gücümüzün ötesine ulaşmak için gereken görevleri gösterir, aynı zamanda da hedefimizin ötesine gitmemezi sağlar. Kısrak sembolü verimililiği, aygır ise erkekliği ve ham enerjiyi tanımlar, at gücü yitirmemektir. Güneş gibi Ehwaz da, enerjiyi ve hareketi simgeler. Enerjinin kaynağına saygı duyulmalıdır. Bu bireysel olmayan bir enerjidir, canlıdır, ihtiyaçlara ve arzulara göre nefes alır ama bir köle gibi kullanılamaz. Bu güç, Algiz´deki tanrı tarafından verilmiştir ve Rune bize yemini anımsatır ama bu anımsatma yardımcıdır, sert bir uyarı değildir. İki ağızlı kılıç gibi at da güçlü bir araçtır ama zarar göörmemek için dikkatle kontrol edilmelidir. Dikkatsizlik yapılırsa baştan çıkarıcıdır ve karşılaşılan risk gücün ebediyen kaybıdır. Bu denge ancak saf büyü gücünün elde edilmesiyle çok daha iyi elde edilir.


Mannaz : İnsan, insanoğlu.

Fonetik eşdeğer: M

Kehanet anlamı: Belirleyici, ego, aile, toplum, ilişki, sosyal endişeler.

Majikal kullanım alanları: Özel bir grubun veya örgütün ortaya çıkarılması ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi için.

Mitolojik bağlantılar: Ask ve Embla, Midgard

Analiz: Mannaz tüm insanlığı simgeler aynı zamanda da Midgard alanına giriştir. Pratik anlamda, bireysel ilişkilerimizi belirler, ailemizle ve dostlarımızla doğrudan ilişkilerimiz, çevremizdeki toplum Mannaz için geçerlidir. Öte yandan, tanrı Ymir´i ve doğayı simgeler. Ehwaz´ın ham enerjisinin kontrolu yetemiz, toplumsal vicdanımızla birleşir, sonuçta bize kalan dünyasal ve büyüsel alanlardaki eyleemlerimizin tesirleridir. Rune´un kendisi Gyfu´ya benzer, erkeksi ve feminen elementlerle buluşur ama daha komplekstir. İnsan ilişkileri ağına girdiğimizde, merkezin kendisiyle beraber, kaderin ağı gerekenleri belirler. Ama ağ daha az veya daha çok ortaya çıktığında hayatiyet de etkilenir. Şimdi veya geçmişte, erkek veya kadın, ego veya diğerleri yani tüm zıtlıklar burada buluşurlar ve bütünleşirler. Mannaz evimizdir, tüm yaşamlarımız için konuşur ve bize verilen ödüllere dokunduğumuzda Rune boyunca ilerleriz.
--------------------

İkinci Aett devam

İsa : Buz

Fonetik eşdeğer: İ

Kehanet anlamı: Eylemsizlik, engelleme, durgunluk, potensiyel, sabır, yansıtma, geri çekilme, dinlenme.

Majikal kullanım alanları: Bir olayı durdurmak, ilkel bir oluşumu ortaya çıkarmak için.

Mitolojik bağlantılar: Audumla, Nifelheim.

Analiz: Modern sembolizmada ateş genelde maskülin yani erkeksi, buz veya toprak ise feminen yani kadınsıdır. İkisinin bileşimini Kuzey inançlarına göre bilinmeyen, öngörülemeyen hava koşulları sağlar. O yörelerde doğal olarak buz yaşamın temel gücüdür. Ürünler ve gemilerin yolculukları bu koşullara göre yön alır ve gelişirler. Ama aynı zamanda buz Yaradılış´ı simgeler yani yaşam sonuçta bahara erişecektir. Kuzey Düşüncesi gereksinimin tanımını ve yanısıra da yıkıcı elementlerin düzen gereği yeni bir yaşamı yaratmak için varolduklarını anlatır. Ateş sıcak ve zevk vericidir fakat kışın soğuğu ile dengelenmelidir aynen doğumun ve ölümün dengelenmesi gereğinde olduğu gibi. Hatta küçük ölüm olan uyku hayatiyeti tanımlayarak, bize mental ve fiziksel mutluluğu verir. İsa tüm bu düşünceleri çevreler ama temelde eylemden önce gerekli olan bir huzur dönemini vurgulayarak, yaşamda varolan maddeyi şekillendirir. Madde ise hareketsizdir aynen yıldızları vareden malzeme gibidir ama enerjiyle birleşince canlanır. Hareketsiz form karşı enerji sayesinde karşı konulmaz bir güçle harekete geçer. Bir başka anlamda kuzey Düşüncesi Einstein´ı öngörür ve evrenin varoluşunun bir başka versiyonunu gösterir. Evrende varolan herşeyin ateş ve buz (enerji ve madde) olarak tanımlanması gerektiği ve aradaki ilişki sonucunda yaşam prosesinin anlaşılabileceği öğretilir.


Jera : Yıl, hasat. 

Fonetik eşdeğer: Y veya J

Kehanet anlamı: Değişim, dönem değişimi, ödül, eylem, yapımcılık, kaçınılmaz gelişme.

Majikal kullanım alanları: Şans getirmek, verimlilik ve büyüme için...

Mitolojik bağlantılar: Sif, Thor, Freyr ve Granni.

Analiz: Günümüzde Şubat gezegenin ısınmaya başladığı dönemdir. Çok zor da olsa toplumun yılın dönemleri arasındaki ilişkileri anlamaları gerekir ama dönemsel değişim kuzey ikliminde farklıdır. Mevsimler değişirlerken insanları sadece hava koşulları etkilemez, güncel yaşam için belirli dietler gereklidir. Antik toplumlarda olduğu gibi. Sabitlerin ya da kuralların değişimleri algılanmalı ve karşı konulmamalıdır yani doğaya uyum sağlanmalıdır. Bir çiftçi ekini için ya da hava koşullarını anlamak için takvime bakmak zorunda değildir. O, karın ne zaman yağacağını bilir. Mevsimlerin değişimi aynı zamanda da kanın ve kemiklerin de değişimidir. Varolmak değişime uyum sağlamakla mümkün olur. Jera kışı baharın izleyeceğini söyler. Hareketsiz buzlar kırılırlar ve dönüşürler ve herşey olması gerektiği gibi olur. Gerçekte, bizler de kırılır, dönüşür bütünüyle negatif Rune´ların dışına çıkarız ve Aett başlar. Bu bir kaçışın başlangıcı değildir ya da yoldan çıkmak veya kaderin haksızlığı sayılmaz. Ama deneyler sonucunda kaçınılmaz erimeyi bekler ve dönüşmek için eririz. Jera şarapla bütünleşir yani üzümün şaraba dönüşmesini algılamak ve beklemek gibidir, ürün yaşamın getirdiği zıtlıkların bütünüdür. Fırtınalar gelir ve giderler ama yaşamda güneş daima vardır ve yaşamak genelde çok güzeldir, öyleyse bundan olabildiğince zevk almamız gerekir.


Eihwaz : Porsuk 

Fonetik eşdeğer: Eİ

Kehanet anlamı: Dönüşüm, başlatmak, korkuları karşılaştırmak, dönüm noktası, ölüm, değişim.

Majikal kullanım alanları: Büyük bir değişimi sağlamak, geçişi kolaylaştırmak.

Mitolojik bağlantılar: Hel, Yggdrasil.

Analiz: Porsuk ağacı bilinmeyen bir çağdan beri Kuzey ve Batı Avrupa´da Rune´lar, büyü ve ölüm ile bütünleştirilir, nedenleri çeşitlidir ama temelde porsuk yaprakların soğuk ve öldürücü kış aylarında bile yeşil kalmasıdır. Ağacın kırmızı taneleri ise yaşamsal sıvı kanı simgelerler. Porsuk Ağacı uzun yaşamı hatta ölümsüzlüğü de simgeler. Antik Keltler´den günümüzdeki Hıristiyan geleneklerine porsuk saygı görür. Eihwaz, Fu dizisindeki 13. taştır ve alfabenin ortasını belirler (aynen Tarot destesinde 13. kartın ölüm olması örneğinde oldruğu gibi), Bu Rune, Runik Yolculuk´un dönüm noktasıdır ve dönüşümün başlangıç oluşumudur. Yoldaki tüm ayinlerde zaman zaman çocukluktan yetişkinliğe geçişi veya ölüme geçişi simgeler. Aslında temel düşünce egonun ölümü ve yeni kişiliğin doğumudur. Eihwaz, Hel´e giriş gerçeğinin kapısıdır, topladığımız bilgi ve kabullerle ölümlülüğü algılarız, gizemi anladığımız gibi ölümü de anlar ve kabul ederiz. Bu oluşum, gerçekten ürkütücüdür ama birşey bizi alır götürür, eğer derinlerdeki korkularımızı, bu tarz bir bilgelikle karşılaştırabilirsek başarılı oluruz, fakat böyle düşünmeyebiliriz ama deneyim kazanırız. Eihwaz, bilgeliğin kapısıdir, yaşam olan Jera ile yenden doğuş olan Per arasında yer alır.
 


Perth : Zar bardağı veya rahim 

Fonetik eşdeğer: P

Kehanet anlamı: Yeniden doğuş, gizem, büyü, kehanet, verimlilik, seksüellik, yeni başlangıç, öngörü.

Majikal kullanım alanları: Döllenme, kolay doğum, kehanet ve büyü gücü kazanma, ruhsal yetileri güçlendirme.

Mitolojik bağlantılar: Freya, Angrbode.

Analiz: Per veya Perth´in genel yorumu Runik bilgeler tarafından daima tartışılmıştır. Sorun, baştaki "P" harfinin antik German dillerinde olmamasıdır, inancı göre bu sözcük bir başka dilden gelmiştir. Antik İngiliz rune şiirlerinde, bu olay bir çeşit oyun gibidir, satranç ve zar oyununda olduğu gibi. Anlamı kısmen Rune şeklinin belirginleşmesi ile ilgilidir ama bazı ipuçları Rune´ların içine konulduğu kap veya kesenin kasdedildiğini gösterirler. Karşıt yorum Slavik´tir, "Pizda" yani "Vulva-rahim" olduğu şeklindedir. Bu anlam, Rune´in ilerletilmesi veya ölümden sonra yeni bir yaşamın oluşmasını da içerir. Tanrıçanın rahmi, gizemli elementleri saklar aynen zar kutusunun içinde zarları saklaması gibi. Ne çıkacağı belirsizdir. Vulva, temelde güç, feminenlik ve Uruz´a seksüel partnerlik eder, bir anlamda da Fu ve Ark´tan kaçınır. Per´in literal anlamı, temel sembolizmada, ölümün ardındaki üstü örtülü gizemi saklamasıdır ve kaderle yakın ilişkilidir, yolculuğumuz sırasında seçimimize bakmayarak, doğum anında belirlenmiş sonuca doğru gider. Doğum bir neden ve etkinin sonucudur, eylem ve tepki ise bizim körce izlediğimiz yollardır veya Rune aracılığı ile ilahi düzeye ulaşmaya çalışırız ama sonuçta kaçınılmaz düzen bize öğreneceğimiz dersleri daha iyi anlamamızı sağlar. Per, oluşumun başlangıcıdır veya başarmak için gerekli araç olarak düşünülmelidir.


Algiz : Koruma 

Fonetik eşdeğer: X, Z

Kehanet anlamı: Korumak, asiste etmek, savunmak, uyarı, destek, kılavuz, ahlaki ikilem.

Majikal kullanım alanları: Korunmak ve avlanmak için.

Mitolojik bağlantılar: Heimdall, Gjallerhorn.

Analiz: Heimdall Kuzey Mitolojisi´nin gizemli ve ilginç karakteridir ve onunla birleştiğinde Rune Algiz onun karakterini benimseyerek, koruyucu ve gözetici olur. O kapıdaki gözetmendir, dünyalar arasındaki sınırları korur, tüm dikkatiyle girenleri ve çıkanları kontrol eder. Boynuzu ile ünlüdür fakat kılıcı da iyi bilinir. Bir anlamda Heimdall, "ram" yani koçtur. Kılıcı ve boynuzu gücü simgeler, gücünden emindir, saldırır veya savunur. Yolculuk sırasında doğduğumuzda ve öldüğümüzde yani dünyamıza gelir veya giderken muhakkak Bekçi ile yüzyüze geliriz. Bizi bilge bir güç kullanarak, yeni bir güçle şarj eder ve hedefe gönderir. Birey, kendi gelişimiyle sürekli ilgilenmez, konsantrasyonunu yitirir ama aslında eylemlerini başkalarına dikkat ederek de düzenleyebilir ve de etki ve tepkileri gözlemelidir. Bu önemli bir noktadır, birey sonuçta uyum sağlayacağı sistemi seçecektir yani ya etik sisteme uyum sağlayacak ya da başkalarının etkilerine önem  vermeyecektir, seçimi kendi sonunu hazırlamak yolunda olacaktır. Kılıç bireyin ellerindedir ama savunmak veya saldırmak kendi tercihi ve seçimi olacaktır.

 

Rune Taşlarına http://gezegentilsimlari.com/fal-kehanet-objeleri bölümünden ulaşabilirsiniz. 

Yorumlar
Yorum yaz