Günün fırsatı
Sepet
Sepetiniz Boş!

Büyü ve Cin Çarpmasına Karşı Kur'an'la Manevi Tedavi

Büyü ve Cin Çarpmasına Karşı Kur'an'la Manevi Tedavi
Ürün Adı
: Büyü ve Cin Çarpmasına Karşı Kur'an'la Manevi Tedavi
Ürün Kodu:
: büyücinçarpması
Stok Durumu:
: 1
Miktar:
:
Fiyat
KDV Dahil : 22.00TL
Havale ile : 21.78 TL KDV Dahil
 
       
     
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

Bismillahirrahmanirrahim(Elhamdü Lillâhi Rabil`âlemin. 

Vessalâtü vessalâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi vel-Mürsefîn. Ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.)Rahman ve Rahîm olan Allah`ın adıyla( Hamd, Âlemlerin Rabbi olan Allah`a... Salât ve selâm, Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)`e ve O`nun aile efradı ile bütün ashabına olsun...) Allahu Teâlâ zikredeceğimiz şu ayeti kerimelerinde şöyle buyurmaktadır: Ali İmran Suresi 102. ayetinde: "Ey iman edenler (inananlar) Allahtan O`na yaraşır biçimde korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün" buyurmuştur. Yine Cenab-ı Hak Nisa Sûresi 1. âyeti celilesinde ise şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar, sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar Allahtan korkun ve akrabalık (bağlarını kırmaktan sakının. 

Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. "Allah (c.c.) ve tekaddes hazretleri Ahzab Suresinin 70 ve 71. ayetlerinde de şu mesajı vermektedir: "Ey inananlar Allahtan korkun ve doğru söz söyleyin" Ki (Allah) işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah`a Ve Resulüne itaat ederse büyük bir başarıya ermiş olur. Onun için Cenab-ı Hak insanları ve cinleri kendisine (Allah`a) itaat etmeleri ve ibadet etmeleri için yaratmıştır. Özellikle dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarımızı, hacetlerimizi helâl yollardan kazanabilmek, O`na itaat ederek hidayet yolunu aramak gerekir. 

Gece ve gündüz günahlardan korunmak için Allah`a sığınmak gerekir. Cenab-ı Hak Zuhruf Suresi ayet 36 da şöyle buyurmaktadır: "Kim Rahmanın zikrini görmezlikten gelirse O`na bir şeytan saldırırız; artık o, onun (yanından ayrılmaz, ona sürekli olarak kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur"

Böylelikle İslam`a yönelerek yani fıtratın dini dediğimiz dine yönelip Rahmanı zikrederek, inanarak onun vecibelerini hayat düsturu yapmak suretiyle şeytanın ve nefsin tuzaklarından kurtulmak, onun tuzaklarına kanmamak gerekir. Onun için de gece gündüz yüce kudreti, yani Allah (c.c.)`ı zikretmek, O`nun kudretini tefekkür etmek lazımdır ki heva ve hevesin istikametini Rahmana sevk etmek şarttır. Yüce Allah (c.c.) Enfal suresi ayet 30 da: "Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en iyisidir (O Kendisine karşı tuzak kuranların başlarına geçi¬rir.)" buyurmaktadır. Rahmana sığınmayan, O`nun zikrine sarılmayan Allah ve Resulünün dostunu dost, düşmanının Rabbinizden korkun; adına birbirinizden dilekte bu-düşman bilerek dinin vecibelerini yerine getirmeyen kişilerden uzak durmak gerekir. Cenab-ı Hakkın rızasına kavuşmak için İslam dışı tuzaklara dikkat etmelidir. fası, ilacı, devası Allah kitabı Kur`andır. Hayatın iksiri de, sırrı da, sihri de Kur`andır. Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)in yoludur. Bu Kur`an da İnsanoğlundan başkasına hitab etmiyor. İnsana hitap ediyor. Ayeti celilede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Haşr Suresi 4. ayet: "Biz bu Kur`anı bir dağa indirseydik. Allah’tan korkusundan onu baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz" Ayeti celilede insan dışındaki mahlûkun bu sorumluluğu kaldıramayacağı vurgulanmaktadır. Eşrefi mahlûk olan insanoğlu bu ilahi davayı omuzlamış, Allah`ın yardım ve inayetiyle başarmaya çalışmıştır. Öbür taraftan bütün cehlini göstererek şeytani tuzakların zebunu olmuştur. Onun için son din olan ve kıyamete kadar insanoğluna sunulmuş ve Allah tarafından seçilmiş nimet, İslama sarılmak, onun yasakladığından kaçınmak, tavsiye ettiğine yapışmak şarttır.


Biz Allahın yardımı ile şeytani ve tağuti işler olan büyü ve sihir gibi, işleri ayet ve hadislerin ışığında aydınlatmaya çalıştık. Bu konuyu Allah`ın inayeti ve dilemesi ile Kitap ve sünnete dayanarak konuyu gücümüzün yettiği, yani Allah`ın bize verdiği ilimle izaha çalıştık. Ayrıca insanlara yanlış, eksik bilgi veren ve yanlış yönlendirenlere de ikaz mahiyetinde olan bu çalışmamızla da ortaya koymaya çalıştık. 

Kitap ve sünnete muhalif görüşleri de sarf ettik ki mesele daha iyi aydınlansın. 

Allah`ın yardım ve inayetiyle tevekkülümüz bütün kâinatın sahibinedir. İbrahim Hanefi İbrahim İslam düşmanlarından Allah`a sığınmak gerekir. Şeytan ve şeytan niyetli insanlardan Allah`a sığınmak gerekir. Kıyamet günü Cenab-ı Hakkın huzuruna açık alınla çıkmak şarttır. Beşeri batıl yollardan kurtarmak ve batıl ehlinde hidayetine vesile olmak lazımdır. Kâfirlerin, şeytan ve sapık cinlerin şerrinden nefsimizi ve çocuklarımızı koruması için Cenab-ı Allah`a dua ve niyaz da bulunmamız şarttır. 

Şeytan işlerinden olan sihir ve benzerlerinden şiddetle kaçınmamız lazımdır. Şer, fısk ve fücur olan şeytani amelleri terk edip Allah`ın dinine sarılmak ve O`nun emirlerine yapışıp yasaklarından ictinab ederek yüce peygamberin kaçındığından kaçınıp sarıldığına sarılmak gerekir. Onun için "Allah`ın ipine sımsıkı sarılın" mesajını destur edinmemiz gerekir.

Bunun için de Allah`ın yaratıkları olan cin ve şeytanın yardım ve isteklerini değil de Rabbani yol olan İslamın vecibelerini şiar edinip mü`min ve Müslüman olmanın yollarını aramalıdır. Hayatta yaşam problemlerini Allah`ın dininin dışında çaresini aramak gibi bir gaflete düşmemek gerekir. Allah (c.c.) şu ayeti kerimede mükemmel nizamı ifade etmiş, bütün ihtiyaçlara cevap verecek hayat prensiplerini vaaz et¬miştir. Onun için Maide Suresinin üçüncü ayeti celilesinde: "Bugün sizin dininizi tamamladım (olgunlaştırdım) size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslamı beğen¬dim" buyurmuştur.


 Peygamberimiz (s.a.v.) efendimiz de: "Ben size iki emanet bıraktım, bunlardan biri Allah`ın Kitabı diğeri benim sünnetimdir" buyuruyor. 

Kısaca "Allah`ın dininin dışında bir din arayan, bir sistem arayan, bir nizam arayan hüsrandadır, dalalettedir. Onun için bütün varlık âleminin şi-fası, ilacı, devası Allah kitabı Kur`andır. Hayatın iksiri de, sırrı da, sihri de Kur`andır. Peygamberimiz Efendimiz Hz. Mu-hammed (s.a.v.)in yoludur. Bu Kur`an da İnsanoğlundan başkasına hitab etmiyor. İnsana hitab ediyor.

 

 

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü            İyi

Captcha
TR32 0011 1000 0000 0029 3759 94
Etiketler: Büyü ve Cin Çarpmasına Karşı Kur,
Gezegen Tılsımları © 2018 OpenCart-TR